#AllForClimate går i luften den 11. oktober! Kom og...

SEKS GRADER

Se hvad hver grad af global opvarmning betyder for menneskenes og dyrenes chance for at overleve.

Plakaten "Seks grader" er baseret på den prisvindende videnskabsjournalist Mark Lynas' seneste bog: "Our final warning: Six degrees of climate emergency".

#AllForClimate: Seks grader

Vi står i en klimanødsituation som udgør en eksistentiel trussel for menneskeheden. Krisen “kræver hurtige, vidtrækkende og hidtil usete omstillinger i alle dele af samfundet,” siger FN’s Klimapanel. Hvis vi vil sikre gode levevilkår for alle inden for planetens grænser, skal vi redefinere det gode liv og skabe en økonomi som ikke er afhængig af vækst.
Vi har ventet alt for længe på at andre skulle løse krisen. Men alle aktører i samfundet har vigtige roller at spille i den omstilling vi skal igennem. Vi må alle sammen – individer og organisationer – indse at vi er en del af problemet og handle modigt nu for at blive en del af løsningen. Det er kernen i kampagnen #AllForClimate.

På trods af videnskabens fremskridt ved vi ikke med sikkerhed, hvornår vi overskrider planetens “tipping points”, og hvornår den globale opvarmning kan blive ustoppelig. For hver tiendedel grad af global opvarmning, vi lader ske, gambler vi med en fremtid, som i værste fald ingen af os vil kunne overleve.

+0°C

VERDEN FØR INDUSTRIALISERINGEN

Den temperatur Jorden stabiliserede sig på for godt 11.000 år siden efter den sidste istid. Issmeltning fik havstanden til at stige 120 meter. Et stabilt og mildt klima gav mennesker mulighed for at dyrke mad og slå sig ned. Byer blev skabt, forbruget var lavt og levemåderne var bæredygtige. Mennesker påvirkede allerede miljøet, men klimaet kun i mindre grad.

+1°C

VI GAMBLER MED VORES FREMTID

I 2015 nåede den globale opvarmning 1°C over præindustrielt niveau. Seks år senere nåede den 1,1°C. Arktis og Antarktis smelter. Golfstrømmen svækkes. Gletsjere smelter og påvirker ferskvandsforsyningen. Orkaner, tørke, hedebølger og store skovbrande er blevet hyppigere. Lavtliggende kystlinjer oversvømmes. Isfrit hav fremskynder den globale opvarmning. Koraller blegner. Dyrelivet i naturen er i tilbagegang. Fødevareproduktionen begynder at blive påvirket.

+0°C

VERDEN FØR INDUSTRIALISERINGEN

Den temperatur Jorden stabiliserede sig på for godt 11.000 år siden efter den sidste istid. Issmeltning fik havstanden til at stige 120 meter. Et stabilt og mildt klima gav mennesker mulighed for at dyrke mad og slå sig ned. Byer blev skabt, forbruget var lavt og levemåderne var bæredygtige. Mennesker påvirkede allerede miljøet, men klimaet kun i mindre grad.

+1°C

VI GAMBLER MED VORES FREMTID

I 2015 nåede den globale opvarmning 1°C over præindustrielt niveau. Seks år senere nåede den 1,1°C. Arktis og Antarktis smelter. Golfstrømmen svækkes. Gletsjere smelter og påvirker ferskvandsforsyningen. Orkaner, tørke, hedebølger og store skovbrande er blevet hyppigere. Lavtliggende kystlinjer oversvømmes. Isfrit hav fremskynder den globale opvarmning. Koraller blegner. Dyrelivet i naturen er i tilbagegang. Fødevareproduktionen begynder at blive påvirket.

+2°C

OPSKRIFTEN PÅ EN LANGSIGTET KATASTROFE

Klimasammenbrud. Isfri sommer i Arktis. Uopretteligt tab af det vestantarktiske isdække. 80 millioner mennesker fordrives på grund af stigning i havniveauet. Dødelig dengue-feber. Omkring en halv million dør af underernæring. Afgrøder plages af skadedyr. Hundredvis af millioner udsættes for dødelig varme. Mangel på vand i Afrika. Tab af gletsjere påvirker ferskvandsforsyningen. Flere oversvømmelser. Brand i Amazonas regnskov. Mange arter trues. 99% af koralrev går tabt.

+3°C

PLANTER FREMSKYNDER OPVARMNINGEN

Indlandsis og gletsjere kollapser yderligere og havniveauet stiger med 8-14 meter. Oversvømmelser, superstorme og super-orkaner. Hundredvis af millioner af mennesker er tvunget til at flytte. Halvdelen af verdens befolkning udsættes for dødelige hedebølger. Fødevareproduktionen halveres. Massesult. Amazonas regnskov dør. Store omvæltninger for det vilde dyreliv. Kulstofudslip fra planter og jord samt metanudledning fra smeltende permafrost fremskynder den globale opvarmning.

+4°C

GLOBAL OPVARMNING BLIVER USTOPPELIG

Tre fjerdedele af den globale befolkning udsættes for dødelig varme. Store områder af planeten er ubeboelige for mennesker. Antallet af klimaflygtninge er uoverskueligt. Halvdelen af verdens jordoverflade er udtørret. Kategori 6 super-orkaner. Voldsomme oversvømmelser. Høsten af de vigtigste fødevareafgrøder i verden fejler synkront. Masseudryddelse. Den smeltende permafrost gør den globale opvarmning ustoppelig. Civilisationen smuldrer eller kollapser.

+5°C

OVERLEVENDE MENNESKER LEVER SOM DYR

Indlandsisen er væk. Mennesker kan ikke overleve udenfor i lang tid. Fødevareproduktion er decimeret. Komplekse samfund er kollapset. Global hungersnød. Overlevende mennesker lever som dyr af hvad de kan finde fra jorden.

+6°C

KUN FÅ DYR OG SVAMPE OVERLEVER

Ekstrem drivhuseffekt udrydder det meste af livet på Jorden. Kun få dyr kan overleve. Økosystemer og fødekæden ophører med at eksistere i enhver funktionel forstand. De store vindere er detritivorer, bakterier og svampe.

+2°C

OPSKRIFTEN PÅ EN LANGSIGTET KATASTROFE

Klimasammenbrud. Isfri sommer i Arktis. Uopretteligt tab af det vestantarktiske isdække. 80 millioner mennesker fordrives på grund af stigning i havniveauet. Dødelig dengue-feber. Omkring en halv million dør af underernæring. Afgrøder plages af skadedyr. Hundredvis af millioner udsættes for dødelig varme. Mangel på vand i Afrika. Tab af gletsjere påvirker ferskvandsforsyningen. Flere oversvømmelser. Brand i Amazonas regnskov. Mange arter trues. 99% af koralrev går tabt.

+3°C

PLANTER FREMSKYNDER OPVARMNINGEN

Indlandsis og gletsjere kollapser yderligere og havniveauet stiger med 8-14 meter. Oversvømmelser, superstorme og super-orkaner. Hundredvis af millioner af mennesker er tvunget til at flytte. Halvdelen af verdens befolkning udsættes for dødelige hedebølger. Fødevareproduktionen halveres. Massesult. Amazonas regnskov dør. Store omvæltninger for det vilde dyreliv. Kulstofudslip fra planter og jord samt metanudledning fra smeltende permafrost fremskynder den globale opvarmning.

+4°C

GLOBAL OPVARMNING BLIVER USTOPPELIG

Tre fjerdedele af den globale befolkning udsættes for dødelig varme. Store områder af planeten er ubeboelige for mennesker. Antallet af klimaflygtninge er uoverskueligt. Halvdelen af verdens jordoverflade er udtørret. Kategori 6 super-orkaner. Voldsomme oversvømmelser. Høsten af de vigtigste fødevareafgrøder i verden fejler synkront. Masseudryddelse. Den smeltende permafrost gør den globale opvarmning ustoppelig. Civilisationen smuldrer eller kollapser.

+5°C

OVERLEVENDE MENNESKER LEVER SOM DYR

Indlandsisen er væk. Mennesker kan ikke overleve udenfor i lang tid. Fødevareproduktion er decimeret. Komplekse samfund er kollapset. Global hungersnød. Overlevende mennesker lever som dyr af hvad de kan finde fra jorden.

+6°C

KUN FÅ DYR OG SVAMPE OVERLEVER

Ekstrem drivhuseffekt udrydder det meste af livet på Jorden. Kun få dyr kan overleve. Økosystemer og fødekæden ophører med at eksistere i enhver funktionel forstand. De store vindere er detritivorer, bakterier og svampe.

Beskrivelserne på denne plakat er hovedsageligt baseret på bogen "Our Final Warning: Six Degrees of Climate Emergency" skrevet af den prisvindende journalist Mark Lynas og udgivet i 2020.

Brug hashtags og del videoer/opslag

#ClimateForAll

#AllForClimate