#AllForClimate går i luften den 11. oktober! Kom og...

OPBAKNING

"Every corner of society needs to act to deal with the climate crisis, and this campaign is a good reminder of that most basic fact."
Bill McKibben
American author and environmentalist, Co-founder and Senior Advisor at 350.org.
"Bæredygtig udvikling kræver, at vi indretter vores samfund og levevis på en måde, der respekterer planetens grænser. Økonomisk vækst, der baserer sig på stigende ressource anvendelse, er ikke en farbar vej. Vi skal lære at leve med et meget mindre ressourceforbrug, særligt i de udviklede lande. Denne svære system- og kulturforandring kan kun lykkes, hvis vi alle sammen tager ansvar for den, og derfor bakker jeg op om #AllForClimate kampagnens opfordring til alle samfundsaktører om at agere som aktivister i omstillingen."
Katherine Richardson, forsker i Earth System Science, leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, medlem af Klimarådet og medforfatter til FN’s 2019 Global Sustainability Development Report.
Katherine Richardson
Forsker i Earth System Science, leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, medlem af Klimarådet og medforfatter til FN’s 2019 Global Sustainability Development Report.
"What's needed is climate activism that's rooted in science rather than wishful thinking and politics-as-usual. The science tells us that dramatic reductions in GHG emissions are unlikely to be achieved without cuts in overall energy usage--primarily by people who currently use energy at high rates. That's a challenge that too few governments are willing even to acknowledge, much less address. Yet the evidence shows that high quality of life doesn't require endless consumption growth."
Richard Heinberg
Senior Fellow, Post Carbon Institute
"Our leaders are led by fossil fuels lobbyists and misled by economists. We need action from below to force action on climate change."
Steve Keen
Economist, Honorary Professor, UCL & ISRS Distinguished Research Fellow
"Inequality is a massive roadblock in the way of achieving sustainable wellbeing and tackling the climate emergency. But there are so many ways we can start to reduce inequality and unlock a much better quality of life for all people as well as the planet. We all need to learn what we can do, how we can help, and how we can stand up for the future."
Kate Pickett
Deputy Director of the Centre for Future Health at the University of York, co-founder of The Equality Trust and co-author of a book about equality and wellbeing.
"Det menneskelige samfund har nået grænsen for, hvor meget pres det kan lægge på biosfæren. Klimaforandringerne accelererer og arterne forsvinder i et tempo, så biolgerne taller om den 6. masseuddøen. Samtidig kan vi se, at det politiske system sidder fast i verden af i går og forsøger at fastholde en ubæredygtig vækstøkonomi, imens store dele af erhvervslivet har fundet malergrejet frem og greenwasher deres produkter. I den situation er den eneste mulighed, at borgerne mobiliserer sig og gennemtvinger en grøn transformation af samfundet nedefra. Det kræver, at vi bliver bevidste om vores etiske ansvar og samtidig finder mod og håb til at handle i vores hverdag både som forbrugere og politisk aktive borgere. #Allforclimate er derfor ikke bare et fromt ønske, men en bydende nødvendighed, hvis vi skal begynde at løfte ansvaret for fremtiden – både vores egen og resten af det biosfæriske fællesskab, vi som mennesker er en del af."
Mickey Gjerris
Lektor i bioetik, PhD, Københavns Universitet, Danmark
"Mediernes ansvar for at dække klimakrisen og afdække politikernes handlinger er vitalt – hvis medierne svigter, svigter menneskeheden. For er der noget politikere har respekt for, mere end skove der brænde og folk der flygter, mere end alt andet, så er der opmærksomhed i medierne. Ligesom under Corona krisen, burde nyhederne forsyne os med daglige tal for C02 i atmosfæren, og daglige reportager fra klodens klima-brændpunkter, og vi burde dagligt mindes om de katastrofale konsekvenser, der følger vores manglende handling. Det burde være den største og vigtigste historie - nogensinde."
Mikkel Clausen
Journalist, DR, Danmark
"The question is 'what can I do?'. The answer is: be in action wherever you have influence - and realise just how much influence you have. Whether you're a CEO or the newest recruit, a teacher or a student in class, a community organiser or a next-door neighbour, a mayor or a local resident, a 17-year-old or a 71-year-old. Each one of us can reach and inspire our peers in ways that others cannot. And that makes a change-maker of us all. Run with it."
Kate Raworth
Author of Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st-century economist
"It is often said that the climate crisis demands a rapid and systemic transformation of everything: our economies, our businesses, our lifestyles, our infrastructure and technology - and all of this is true. But above all, this crisis requires that each of us become active in the fight against the causes of this crisis. How to do it ? All For Climate aims to explain, in a clear and simple way, how to act in each of our spheres of life. Without this civic commitment from each and every one, the actions taken by our governments and our economies will continue to be largely insufficient and accelerate the disaster. It is high time to get started!"
Julia Steinberger
Professor at the Institute of Geography & Sustainability, Faculty of Geosciences & Environment, University of Lausanne, lead author of the 3rd IPCC working group
"Klimaforandringer er ikke kun politikernes og diplomaternes problem på den ene side og miljøforeningernes og engagerede borgeres problem på den anden side. Det skal vedrøre alle menneskelige organisationer på alle niveauer: fagforeninger, medier, virksomheder, administrationer osv... derfor støtter jeg kampagnen #AllForClimate. Lad os ikke være bange for at skubbe, stille spørgsmålstegn ved dogmer, forudfattede meninger, vores vaner. Vi har samlet set meget mere at vinde end at tabe."
Philippe Bihouix
Ingeniør, administrerende direktør for AREP -gruppen, forfatter til The Age of Low Tech.
"Som situationen er nu med klimaforandringer og kulstofkoncentrationen i atmosfæren (420 ppm, som i Pliocæn), er det selvmorderisk at klamre sig til vores nuværende livsstil og økonomiske model. Færre ting og mindre infrastruktur dømmer os ikke til mindre velfærd eller mere uretfærdighed - tværtimod."
Dominique Bourg
Honorær professor på Unil (Sweiz) Direktør for lapenseeecologique.com, partner i Zoein Foundation, France
"De mest fremtrædende økonomer spænder ben for en løsning af klimakrisen ved at hænge fast i tanken om økonomisk vækst som et nødvendigt og naturligt mål. Klimakrisen skyldes vækst og fortsat vækst forværrer krisen. Derfor bakker jeg helhjertet op om kampagnens mål om at skabe en økonomi som ikke er afhængig af vækst."
Peter Nielsen, lektor i politisk økonomi, Roskilde Universitet
Peter Nielsen
Lektor i politisk økonomi, Roskilde Universitet, Danmark
"Om ganske få år vil klimakrisens konsekvenser blive meget mere synlige og udfordre alle dele af det samfund, som vi værdsætter i dag. Det handler om vores sikkerhed, og om at skabe tryghed for vores børn. Derfor er vi nødt til at få alle engageret i kampen mod den globale opvarmning."
Frederik Sandby
Sekretariatsleder for Klimabevægelsen (350 Danmark)
"#AllForClimate er et stærkt borgerinitiativ, der afspejler behovet for at behandle klimakrisen holistisk. Grøn omstilling er kulturel omstilling. Derfor er det afgørende, at flere og flere borgere aktivt går ind i omstillingen og hjælper med at trække samfundet i den rigtige retning.."
Gregers Andersen
Gregers Andersen
Kulturforsker, debattør og forfatter
"#AllForClimate er et innovativt og væsentligt bidrag til den brede folkelige opbakning, der er nødvendig for, at vi kan løse klimakrisen. Uden et stort engagement fra borgerne og civilsamfundet kan vi ikke opnå de reduktioner i drivhusgasser, der skal til for at modvirke de globale temperaturstigninger. Samtidig kan borgerinddragelsen være med at skabe ændringer i adfærd, som på individuelt og kollektivt niveau vil gøre vores samfund bæredygtigt for fremtidige generationer. Sammen skal vi skal skabe viden og mobilisering, og det kan bedst ske gennem oplysning og demokratiske processer."
Lars Tønder
Professor med særlige opgave, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Danmark
"Every corner of society needs to act to deal with the climate crisis, and this campaign is a good reminder of that most basic fact."
Bill McKibben
American author and environmentalist, Co-founder and Senior Advisor at 350.org.
"The question is 'what can I do?'. The answer is: be in action wherever you have influence - and realise just how much influence you have. Whether you're a CEO or the newest recruit, a teacher or a student in class, a community organiser or a next-door neighbour, a mayor or a local resident, a 17-year-old or a 71-year-old. Each one of us can reach and inspire our peers in ways that others cannot. And that makes a change-maker of us all. Run with it."
Kate Raworth
Author of Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st-century economist
"Bæredygtig udvikling kræver, at vi indretter vores samfund og levevis på en måde, der respekterer planetens grænser. Økonomisk vækst, der baserer sig på stigende ressource anvendelse, er ikke en farbar vej. Vi skal lære at leve med et meget mindre ressourceforbrug, særligt i de udviklede lande. Denne svære system- og kulturforandring kan kun lykkes, hvis vi alle sammen tager ansvar for den, og derfor bakker jeg op om #AllForClimate kampagnens opfordring til alle samfundsaktører om at agere som aktivister i omstillingen."
Katherine Richardson, forsker i Earth System Science, leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, medlem af Klimarådet og medforfatter til FN’s 2019 Global Sustainability Development Report.
Katherine Richardson
Forsker i Earth System Science, leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, medlem af Klimarådet og medforfatter til FN’s 2019 Global Sustainability Development Report.
"It is often said that the climate crisis demands a rapid and systemic transformation of everything: our economies, our businesses, our lifestyles, our infrastructure and technology - and all of this is true. But above all, this crisis requires that each of us become active in the fight against the causes of this crisis. How to do it ? All For Climate aims to explain, in a clear and simple way, how to act in each of our spheres of life. Without this civic commitment from each and every one, the actions taken by our governments and our economies will continue to be largely insufficient and accelerate the disaster. It is high time to get started!"
Julia Steinberger
Professor at the Institute of Geography & Sustainability, Faculty of Geosciences & Environment, University of Lausanne, lead author of the 3rd IPCC working group
"What's needed is climate activism that's rooted in science rather than wishful thinking and politics-as-usual. The science tells us that dramatic reductions in GHG emissions are unlikely to be achieved without cuts in overall energy usage--primarily by people who currently use energy at high rates. That's a challenge that too few governments are willing even to acknowledge, much less address. Yet the evidence shows that high quality of life doesn't require endless consumption growth."
Richard Heinberg
Senior Fellow, Post Carbon Institute
"Klimaforandringer er ikke kun politikernes og diplomaternes problem på den ene side og miljøforeningernes og engagerede borgeres problem på den anden side. Det skal vedrøre alle menneskelige organisationer på alle niveauer: fagforeninger, medier, virksomheder, administrationer osv... derfor støtter jeg kampagnen #AllForClimate. Lad os ikke være bange for at skubbe, stille spørgsmålstegn ved dogmer, forudfattede meninger, vores vaner. Vi har samlet set meget mere at vinde end at tabe."
Philippe Bihouix
Ingeniør, administrerende direktør for AREP -gruppen, forfatter til The Age of Low Tech.
"Som situationen er nu med klimaforandringer og kulstofkoncentrationen i atmosfæren (420 ppm, som i Pliocæn), er det selvmorderisk at klamre sig til vores nuværende livsstil og økonomiske model. Færre ting og mindre infrastruktur dømmer os ikke til mindre velfærd eller mere uretfærdighed - tværtimod."
Dominique Bourg
Honorær professor på Unil (Sweiz) Direktør for lapenseeecologique.com, partner i Zoein Foundation, France
"Our leaders are led by fossil fuels lobbyists and misled by economists. We need action from below to force action on climate change."
Steve Keen
Economist, Honorary Professor, UCL & ISRS Distinguished Research Fellow
"Inequality is a massive roadblock in the way of achieving sustainable wellbeing and tackling the climate emergency. But there are so many ways we can start to reduce inequality and unlock a much better quality of life for all people as well as the planet. We all need to learn what we can do, how we can help, and how we can stand up for the future."
Kate Pickett
Deputy Director of the Centre for Future Health at the University of York, co-founder of The Equality Trust and co-author of a book about equality and wellbeing.
"De mest fremtrædende økonomer spænder ben for en løsning af klimakrisen ved at hænge fast i tanken om økonomisk vækst som et nødvendigt og naturligt mål. Klimakrisen skyldes vækst og fortsat vækst forværrer krisen. Derfor bakker jeg helhjertet op om kampagnens mål om at skabe en økonomi som ikke er afhængig af vækst."
Peter Nielsen, lektor i politisk økonomi, Roskilde Universitet
Peter Nielsen
Lektor i politisk økonomi, Roskilde Universitet, Danmark
"Det menneskelige samfund har nået grænsen for, hvor meget pres det kan lægge på biosfæren. Klimaforandringerne accelererer og arterne forsvinder i et tempo, så biolgerne taller om den 6. masseuddøen. Samtidig kan vi se, at det politiske system sidder fast i verden af i går og forsøger at fastholde en ubæredygtig vækstøkonomi, imens store dele af erhvervslivet har fundet malergrejet frem og greenwasher deres produkter. I den situation er den eneste mulighed, at borgerne mobiliserer sig og gennemtvinger en grøn transformation af samfundet nedefra. Det kræver, at vi bliver bevidste om vores etiske ansvar og samtidig finder mod og håb til at handle i vores hverdag både som forbrugere og politisk aktive borgere. #Allforclimate er derfor ikke bare et fromt ønske, men en bydende nødvendighed, hvis vi skal begynde at løfte ansvaret for fremtiden – både vores egen og resten af det biosfæriske fællesskab, vi som mennesker er en del af."
Mickey Gjerris
Lektor i bioetik, PhD, Københavns Universitet, Danmark
"Om ganske få år vil klimakrisens konsekvenser blive meget mere synlige og udfordre alle dele af det samfund, som vi værdsætter i dag. Det handler om vores sikkerhed, og om at skabe tryghed for vores børn. Derfor er vi nødt til at få alle engageret i kampen mod den globale opvarmning."
Frederik Sandby
Sekretariatsleder for Klimabevægelsen (350 Danmark)
"Mediernes ansvar for at dække klimakrisen og afdække politikernes handlinger er vitalt – hvis medierne svigter, svigter menneskeheden. For er der noget politikere har respekt for, mere end skove der brænde og folk der flygter, mere end alt andet, så er der opmærksomhed i medierne. Ligesom under Corona krisen, burde nyhederne forsyne os med daglige tal for C02 i atmosfæren, og daglige reportager fra klodens klima-brændpunkter, og vi burde dagligt mindes om de katastrofale konsekvenser, der følger vores manglende handling. Det burde være den største og vigtigste historie - nogensinde."
Mikkel Clausen
Journalist, DR, Danmark
"#AllForClimate er et stærkt borgerinitiativ, der afspejler behovet for at behandle klimakrisen holistisk. Grøn omstilling er kulturel omstilling. Derfor er det afgørende, at flere og flere borgere aktivt går ind i omstillingen og hjælper med at trække samfundet i den rigtige retning.."
Gregers Andersen
Gregers Andersen
Kulturforsker, debattør og forfatter
"#AllForClimate er et innovativt og væsentligt bidrag til den brede folkelige opbakning, der er nødvendig for, at vi kan løse klimakrisen. Uden et stort engagement fra borgerne og civilsamfundet kan vi ikke opnå de reduktioner i drivhusgasser, der skal til for at modvirke de globale temperaturstigninger. Samtidig kan borgerinddragelsen være med at skabe ændringer i adfærd, som på individuelt og kollektivt niveau vil gøre vores samfund bæredygtigt for fremtidige generationer. Sammen skal vi skal skabe viden og mobilisering, og det kan bedst ske gennem oplysning og demokratiske processer."
Lars Tønder
Professor med særlige opgave, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Danmark

ORGANISATIONER