#AllForClimate går i luften den 11. oktober! Kom og...

OM KAMPAGNEN

Om kampagnen

Kampagnen #AllForClimate er oprindelig startet af en lille gruppe engagerede borgere og støttes nu af en række forskere, økonomer og NGO’er fra flere lande.

Kampagnen opfordrer alle samfundsaktører til at påtage sig opgaven med at skabe den gennemgribende forandring af vores levevis og samfund, som er nødvendig for at forebygge en klimakatastrofe og sikre gode levevilkår for alle inden for planetens grænser.

Kampagnen består af en serie af enkle plakater. Hver plakat henvender sig til én målgruppe, fx medierne, med syv anbefalinger til, hvordan netop denne målgruppe kan hjælpe omstillingen på vej.