#AllForClimate går i luften den 11. oktober! Kom og...

MEDIERNES ROLLE

Kampagnen #AllForClimate opfordrer medierne til at følge 7 konkrete anbefalinger, så den grønne omstilling kan lykkes.

Nedenfor kan du læse og dele anbefalingerne samt hente kampagnematerialet på flere sprog.

#AllForClimate: Mediernes rolle

Vi står i en klimanødsituation som udgør en eksistentiel trussel for menneskeheden. Krisen “kræver hurtige, vidtrækkende og hidtil usete omstillinger i alle dele af samfundet,” siger FN’s Klimapanel. Hvis vi vil sikre gode levevilkår for alle inden for planetens grænser, skal vi redefinere det gode liv og skabe en økonomi som ikke er afhængig af vækst.
Vi har ventet alt for længe på at andre skulle løse krisen. Men alle aktører i samfundet har vigtige roller at spille i den omstilling vi skal igennem. Vi må alle sammen – individer og organisationer – indse at vi er en del af problemet og handle modigt nu for at blive en del af løsningen. Det er kernen i kampagnen #AllForClimate.
Medierne har som den fjerde statsmagt et stort medansvar for hvordan borgere, politikere og alle andre samfundsaktører forstår og handler på klimakrisen. Vi opfordrer medierne til at følge syv anbefalinger for at bidrage til en hurtig og socialt retfærdig omstilling til et CO2-neutralt samfund.

1. TAG KLIMANØDSITUATIONEN ALVORLIGT

I 2015 nåede den globale opvarmning 1°C over præindustrielt niveau. Seks år senere nåede den 1,1°C. Arktis og Antarktis smelter. Golfstrømmen svækkes. Gletsjere smelter og påvirker ferskvandsforsyningen. Orkaner, tørke, hedebølger og store skovbrande er blevet hyppigere. Lavtliggende kystlinjer oversvømmes. Isfrit hav fremskynder den globale opvarmning. Koraller blegner. Dyrelivet i naturen er i tilbagegang. Fødevareproduktionen begynder at blive påvirket.

2. TÆNK KLIMA IND I AL FORMIDLING

Brug alle typer af artikler og programmer til at mobilisere til handling. Dæk alle relevante nyheder med et perspektiv der vedrører deres indvirkning på klimaet. Gør også klima til en integreret del af fiktionen og den “blødere” journalistik om kultur og livsstil.

3. FORTÆL SANDHEDEN

Gør det klart for enhver at klimakrisen ikke er i nærheden af at blive løst. Forklar den overhængende risiko for at vi igangsætter en kædereaktion af katastrofale og irreversible klimaforandringer. Gør det tydeligt hvor hurtige og gennemgribende forandringer der skal til for at bremse CO2-udledningerne i tide.

4. VIS OS HVAD DER ER PÅ SPIL

Beskriv og illustrér klimakrisens dramatiske konsekvenser så levende at vi mærker dem, selvom vi endnu ikke oplever deres fulde omfang; brudte forsyningskæder, vandmangel, sult, naturkatastrofer, massiv folkevandring, krige, civilisationens mulige kollaps.

5. STOP MISINFORMATION​

Vær kritisk over for alle der sår tvivl om hvor alvorlig klimakrisen er eller hvor stor indgriben der er brug for. Husk at vi mennesker ofte ubevidst fornægter eller nedvurderer udfordringer som kræver store forandringer af os. Stil spørgsmålstegn ved de herskende økonomiske modeller og anden vanetænkning som er ude af trit med virkeligheden.

6. INSPIRÉR TIL HANDLING

Brug konstruktiv og løsningsorienteret journalistik for at mobilisere til konkret handling i klimakampen. Gør det klart, hvordan vi hver for sig og sammen kan bidrage og hvad der kan vindes ved det. Fokusér på løsninger der kan iværksættes her og nu, frem for hypotetiske eller usikre fremtidige løsninger.

7. SKAB EN NY FORTÆLLING

Stop med at reproducere utopiske fortællinger om fortsat vækst og stigende materiel velstand. Vær ærlig omkring at klimakrisen udfordrer den måde vi lever og organiserer os på. Italesæt behovet for omfordeling af ressourcer på tværs af samfundslag og lande. Udforsk andre samfundsmodeller end den der har skabt klimakrisen. Skab den livsnødvendige debat om hvordan livet og samfundet på den anden side af krisen kunne se ud.

1

VI GAMBLER MED VORES FREMTID

I 2015 nåede den globale opvarmning 1°C over præindustrielt niveau. Seks år senere nåede den 1,1°C. Arktis og Antarktis smelter. Golfstrømmen svækkes. Gletsjere smelter og påvirker ferskvandsforsyningen. Orkaner, tørke, hedebølger og store skovbrande er blevet hyppigere. Lavtliggende kystlinjer oversvømmes. Isfrit hav fremskynder den globale opvarmning. Koraller blegner. Dyrelivet i naturen er i tilbagegang. Fødevareproduktionen begynder at blive påvirket.

2

TÆNK KLIMA IND I AL FORMIDLING

Brug alle typer af artikler og programmer til at mobilisere til handling. Dæk alle relevante nyheder med et perspektiv der vedrører deres indvirkning på klimaet. Gør også klima til en integreret del af fiktionen og den “blødere” journalistik om kultur og livsstil.

3

FORTÆL SANDHEDEN

Gør det klart for enhver at klimakrisen ikke er i nærheden af at blive løst. Forklar den overhængende risiko for at vi igangsætter en kædereaktion af katastrofale og irreversible klimaforandringer. Gør det tydeligt hvor hurtige og gennemgribende forandringer der skal til for at bremse CO2-udledningerne i tide.

4

VIS OS HVAD DER ER PÅ SPIL

Beskriv og illustrér klimakrisens dramatiske konsekvenser så levende at vi mærker dem, selvom vi endnu ikke oplever deres fulde omfang; brudte forsyningskæder, vandmangel, sult, naturkatastrofer, massiv folkevandring, krige, civilisationens mulige kollaps.

5

STOP MISINFORMATION​

Vær kritisk over for alle der sår tvivl om hvor alvorlig klimakrisen er eller hvor stor indgriben der er brug for. Husk at vi mennesker ofte ubevidst fornægter eller nedvurderer udfordringer som kræver store forandringer af os. Stil spørgsmålstegn ved de herskende økonomiske modeller og anden vanetænkning som er ude af trit med virkeligheden.

6

INSPIRÉR TIL HANDLING

Brug konstruktiv og løsningsorienteret journalistik for at mobilisere til konkret handling i klimakampen. Gør det klart, hvordan vi hver for sig og sammen kan bidrage og hvad der kan vindes ved det. Fokusér på løsninger der kan iværksættes her og nu, frem for hypotetiske eller usikre fremtidige løsninger.

7

SKAB EN NY FORTÆLLING

Stop med at reproducere utopiske fortællinger om fortsat vækst og stigende materiel velstand. Vær ærlig omkring at klimakrisen udfordrer den måde vi lever og organiserer os på. Italesæt behovet for omfordeling af ressourcer på tværs af samfundslag og lande. Udforsk andre samfundsmodeller end den der har skabt klimakrisen. Skab den livsnødvendige debat om hvordan livet og samfundet på den anden side af krisen kunne se ud.

Brug hashtags og del videoer/opslag

#ClimateForAll

#AllForClimate